Artykuł #2 | Cena animacji 3D - kilka słów o tym ile kosztuje animacja 3D i jak wyceniamy swoje projekty

W internetowych dyskusjach bardzo często poruszany jest temat ceny animacji 3D. Ile kosztuje profesjonalna animacja 3D? Od czego zależy jej cena? Czy istnieje coś takiego jak cennik animacji 3D? Na te pytania postaramy odpowiedzieć się w poniższym artykule bazując na naszych doświadczeniach oraz wykonanych dotychczas projektach.

Animacje 3D to znana i stosowana od ponad 20 lat technika prezentowania informacji – jest ona powszechnie stosowana w reklamie, rozrywce czy filmie w postaci efektów specjalnych. Jako widzowie i konsumenci jesteśmy przyzwyczajeni do jej obecności i jest to technika bardzo dobrze nam znana. Niemniej, animacje 3D jako forma prezentacji produktu, szczególnie w świecie techniki i inżynierii, jest formą relatywnie nową i nie będącą powszechnie stosowaną. Stąd bardzo często pojawiają się wątpliwości: ile kosztuje wykonanie profesjonalnej animacji 3D? Z czego wynika cena? Co się na nią składa? Jaka cena animacji 3D jest naciąganiem klienta, a przy jakiej powinna zapalić się nam lampka ostrzegawcza?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, najpierw musimy zastanowić się co dokładnie składa się na proces opracowania animacji 3D. W przypadku przemysłowych animacji 3D, w których się specjalizujemy, na ten proces składa się pięć kluczowych elementów:

Każdy z tych elementów jest niejako osobnym procesem i wymaga kompetencji o szerokim zakresie. W trakcie konsultacji projektu, omawiamy z klientem wszelkie szczegóły techniczne oraz scenariusz animacji. Zasadniczym celem wykonywanych przez nas projektów jest przygotowanie animacji, która będzie spełaniała funkcję jakiej oczekują od niej nasi klienci. Jeżeli ma być to animacja, która oparta o szybki przekaz informacji oraz bazuje na emocjach oglądającego (np. na tagi branżowe) to jej założenia są zupełnie inne niż projektu, który ma mieć formułę instruktażową. W naszych projektach najczęściej korzystamy z modeli CAD otrzymanych od naszych klientów, jednak bardzo często wymagają one uzupełnienia – podczas modelowania, tworzymy bryły 3D elementów, które wystąpią w animacji. Animowanie obejmuje proces wprawienia w ruch wszystkich elementów animacji. Na tym etapie wykonywane są również wszystkie symulacje np. odkształcenia części, symulacje płynów czy zderzeń.
Następnym elementem jest nadanie animacji odpowiedniego wyglądu, a więc nadanie bryłom odpowiednich materiałów, tekstur a całej scenie odpowiedniego oświetlenia. Jest to element, który jest niezbędny do uzyskania odpowiedniego efektu wizualnego projektu. Ostatnim elementem jest postprodukcja, a więc opracowanie animacji ze ścieżką dźwiękową, planszami informacyjnymi i przejściami pomiędzy kolejnymi etapami animacji.

Następnym elementem jest nadanie animacji odpowiedniego wyglądu, a więc nadanie bryłom odpowiednich materiałów, tekstur a całej scenie odpowiedniego oświetlenia. Jest to element, który jest niezbędny do uzyskania odpowiedniego efektu wizualnego projektu.

Reasumując, praca poniesiona w trakcie każdego z tych elementów musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w cenie. Pozostaje tylko odpowiedzieć na pytanie: jaka dokładnie ma być cena animacji 3D, biorąc pod uwage powyższe składowe?

Cena animacji 3D za sekundę vs. indywidualna wycena

Pośród firm przygotowujących projekty z branży kreatywnej, szczególnie w dziedzinie animacji 3D można spotkać się z dwoma zasadniczymi podejściami:

Pierwsze podejście stosowane jest przez firmy, aby ułatwić wycenę projektów oraz dać zgrubną informację na temat ostatecznych kosztów. Bardzo często można spotkać się z informacjami, które wprost podają wartość cenową w formule $100 za 1 sekundę finalnej animacji.

Takie podejście jest jednak dosyć krzywdzące, gdyż znacząco zawyża cenę w przypadku bardzo prostych projektów, o długim czasie trwania. Jednocześnie może być to zbyt niska wycena, gdy projekt jest bardzo krótki ale złożony i wymagający bardzo dużych nakładów pracy.

W Cadilight stosujemy podejście do wyceny bazujące na indywidualnej analizie każdego projektu i wycenie jego wykonania na podstawie szczegółowych wytycznych. Do najważniejszych czynników, które bierzemy pod uwagę w trakcie wyceny z całą pewnością możemy zaliczyć:

poziom złożoności projektu

czas trwania animacji

elementy postprodukcji

Jak widać na powyższym schemacie, najważniejszym elementem składającym się na cenę animacji jest jej poziom złożoności. Jego ocena jest oczywiście bardzo subiektywna, ale na poziom złożoności składają się: liczba prezentowanych w animacji cech/właściwości/funkcji, liczba ruchów poszczególnych elementów modelu 3D oraz poziom ich złożoności (np. symulacje płynów/dymu/odkształceń).

To oczywiste, że zupełnie inna będzie cena 30 sekundowej animacji, w trakcie której zasygnalizowane jest kilka prostych cech zewnętrznych urządzenia, a zupełnie inna 3 minutowego projektu w którym prezentowane jest wiele różnych funkcji urządzenia, budowy wewnętrznej, potencjalnych zastosowań, na ekranie wskazywane są nr katalogowe wszystkich istotnych części, a całość obarczona jest komentarzem lektora.

Podsumowanie

Podsumowując, określenie prostego cennika animacji 3D jest niemożliwe i zawsze wiąże się z nierzetlną informacją. Każdy projekt ma swoje indywidualne cechy i określenie arbitralnej ceny np. w odniesieniu do 1 sekundy animacji często prowadzi do nieodpowiedniej wyceny projektu. Niemniej, bazując na takich parametrach jak złożoność wykonywanej animacji, jej czas trwania czy złożoność elementów postprodukcji można pokusić się o przynajmniej zgrubne określenie ceny animacji 3D. Wykonanie prostego, 30 sekundowego projektu prezentującego przykładowo jedną-dwie cechy urządzenia to koszt rzędu 2-3 tysięcy złotych netto, podczas gdy wieloelementowe, kilkuminutowe projekty przygotowane z komentarzem lektora, animowanymi oznaczeniami i w kilku wersjach językowych to koszty rzędu nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Oczywiście są to tylko zgrubne szacunki, wszystkich zainteresowanych dokładną wyceną animacji/wizualizacji 3D urządzeń, maszyn czy technologii zapraszamy serdecznie do bezpośredniego kontaktu – po skonsultowaniu wszystkich szczegółów przygotojemy dokładną wycenę oraz określimy czas potrzebny na wykonanie zlecenia.