Oferta


Cadlight to studio animacji specjalizujące się w animacjach 3D dla przemysłu i techniki. Wykonujemy fotorealistyczne wizualizacje i animacje 3D dla wszystkich gałęzi przemysłu, techniki i nauki.

Specjalizujemy się w animacjach wykorzystywanych w celach wsparcia sprzedaży, animacjach instruktażowych i szkoleniowych oraz animacjach produktowych przedstawiających zalety i istotne cechy prezentowanego urządzenia lub maszyny.


Jednym z głównych zastosowań animacji modeli CAD są wizualizacje procesów przemysłowych. Dzięki dobraniu odpowiedniego oświetlenia oraz zgodnych z zawartymi w projekcie materiałami, uzyskujemy fotorealistyczny widok dynamicznego procesu przemysłowego.

Wykonujemy animacje między innymi:

  • procesu montażu
  • układów podających
  • układów pozycjonujących
  • stanowisk zrobotyzowanych
  • procesów technologicznych

Animacje te mogą pełnić istotną rolę w marketingu i sprzedaży maszyn wykonujących powyższe procesy, pojedynczych układów czy całych linii produkcyjnych.

Animacje konstrukcji urządzeń czy maszyn to narzędzie w znacznym stopniu optymalizujące proces transferu wiedzy na temat działania danego obiektu techniki. Dzięki wykorzystaniu półwidoków, widoku rozstrzelonego czy ruchomych i interaktywnych względem siebie układów części możemy odwzorować rzeczywiste działanie i budowę urządzenia w sposób jasny i jednoznaczny. Technika animacji jednocześnie eliminuje wady filmu instruktażowego, który nie wymaga rzeczywistego modelu i nie pozwala m.in na analizę budowy wewnętrznej.

Wykonujemy animacje techniczne:

  • układów wykonawczych (silniki, siłowniki, napędy)
  • konstrukcji urządzeń mechatronicznych
  • układów mechaniki precyzyjnej
  • aparatury naukowo-badawczej i urządzeń nanotechnologii

Stosowanie animacji technicznych pozwala na zaoszczędzenie zasobów wsparcia technicznego klientów, a także usprawnia prowadzenie szkoleń. Ponadto, jest to jedna z najefektywniejszych technik wspierająca inżynierię sprzedaży, gdyż pozwala w ciągu kilku sekund dokładnie zrozumieć zasadę działania danego urządzenia.

Statyczne wizualizacje maszyn i urządzeń to rozwiązanie znakomicie wspierające pracę projektową na etapie koncepcyjnym. Bazując na modelu CAD urządzenia, można zaprezentować jego wysokiej jakości fotorealistyczny rendering, zanim urządzenie znajdzie się jeszcze w fazie prototypu. Jest to kluczowe w fazie koncepcyjnej lub w trakcie pozyskiwania inwestora danego projektu. Ponadto, pozwala przeanalizować i obiektywnie porównać widoki różnych rozwiązań z dziedziny wzornictwa czy formy urządzenia – zmieniając każdorazowo kolorystykę czy formę obudów czy części układu.

Statyczne wizualizacje urządzeń to także oszczędność czasu i zasobów potrzebnych do wykonania profesjonalnych katalogów i broszur. Wykonywanie fotografii wysokiej jakości wielu produktów wymaga olbrzymich nakładów czasu i laboratoryjnych warunków. Ponadto, każda zmiana w projekcie powoduje dezaktualizację danego katalogu czy informacji na stronie internetowej. Za pomocą wizualizacji technicznych otrzymasz szybki i profesjonalny widok swojego modelu CAD, który większość oglądających opisze jako zdjęcie.


elastyczność

akceptujemy wszystkie aktualnie stosowane formaty plików CAD: pliki programów Autodesk Inventor, SolidWorks, SolideEdge, CATIA a także uniwersalne formaty plików *.step, *.stp

poufność danych

przed wykonaniem zlecenia podpisujemy umowę gwarantującą poufność informacji zawartych w projektach oraz wszelkich praw co do patentów i własności intelektualnej projektów

bezpośredni kontakt

każdy realizowany przez nas projekt prowadzi wyznaczony specjalista - osoba, która bezpośrednio odpowiada za projekt i wymianę informacji ze zleceniodawcą