Dentec – animacja 3D jako film promocyjny na targi branżowe

W tym projekcie naszym zadaniem było przygotowanie animacji 3D będącej filmem promocyjnym prezentowanym przez firmę Dentec na targach branżowych. W animacji zawarto przykładowe zastosowanie projektowanego przez Dentec chwytaka oraz jego widok rozstrzelony i najważniejsze komponenty. Projekt został szerzej opisany w studium przypadku.