Jak powstaje animacja modelu CAD?

Przedstawiona poniżej animacja prezentuje proces powstawania animacji 3D modelu CAD. Krótko pokazano kolejne etapy pracy: od modelu przygotowanego w programie do modelowania CAD (tu: Autodesk Inventor), poprzez nadanie światła, realnych materiałów i tła. Następnie przedstawiono możliwości animacji na przykładzie panelu sterującego np. obrabiarką CNC. Zaprezentowano widok rozstrzelony oraz różne ujęcia kamer i detali.