Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania – animacja

Animacja przedstawia zasadę działania siłownika pneumatycznego dwustronnego działania, po podaniu ciśnienia na każdą z komór. Jest to przykład animacji, która zachowuje realistyczną jakość prezentacji urządzenia, jednocześnie pozwalajac na pokazanie wewnętrznej budowy.