Artykuł #4 | Studium przypadku: Alladin EasyFit Isolators - animacja 3D typu explainer video przedstawiająca instalację oraz działanie zaworów odcinających EasyFit

Firmy przemysłowe stosują różne metody prezentowania zastosowania i zalet swoich urządzeń. Najczęściej są to broszury, schematy czy filmy prezentujące działanie danej maszyny. Czasem jednak są one niewystarczające, szczególnie gdy chcemy zaprezentować drobne szczegóły lub procesy zachodzące wewnątrz urządzenia. Wtedy pomocne mogą okazać się animacje 3D typu explainer video, przedstawiające krok po kroku zasadę działania i zastosowanie danego urządzenia. Tak było w przypadku firmy Alladin Plumbing Innovations oferującej zawory odcinające z serii EasyFit Isolator. Jakie były motywacje aby zastosować animacje 3D? Jak przebiegał proces jej powstawania? Jaki efekt końcowy uzyskaliśmy? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule

EasyFit Isolator to marka firmy Alladin będąca jedną z głównych grup produktów oferowanych przez firmę. Są to innowacyjne zawory stosowane w hydraulice, które pozwalają na odcięcie dopływu wody w dowolnym miejscu instalacji hydraulicznej bez konieczności odcinania dopływu wody w całej instalacji. Zawory te są dedykowane zarówno dla hydraulików jak i zwykłych konsumentów, dzięki łatwości instalacji każda osoba może zainstalować taki zawór w domu czy biurze.

Zawory serii EasyFit cieszą się dużą popularnością i milionami użytkowników na całym świecie. Ze względu na dużą popularność oraz fakt, że stosowane są przez osoby nie będące specjalistami w dziedzinie hydrauliki, bardzo istotne jest aby instrukcja instalacji zaworu oraz jego zasada działania zostały wytłumaczone jasno i przystępnie. Firma Alladin dotychczas stosowała filmy video, które cieszą się olbrzymią popularnością – jeden z nich w momencie pisania tego artykułu posiada ponad 2 mln wyświetleń w serwisie YouTube.

Rys 1. Zrzut ekranowy z filmu objaśniającego proces instalacji zaworu

Pomimo dużej popularności filmu oraz ogólnie pozytywnego odbioru klientów, w sekcji komentarzy pojawiało się coraz częściej kilka pytań. Głównym z nich było: co dzieje się wewnątrz zaworu? Jak dokładnie działa zawór? Jak zapewniona jest jego szczelność oraz jak dokładnie działa jego funkcja odcinająca? Najważniejszym celem przygotowanej przez nas animacji 3D było zatem odpowiedzenie na te pytania oraz jasne i przystępne pokazanie całego procesu krok po kroku. Dodatkowo w animacji zostało zaprezentowane przykładowe działanie oraz porównanie dwóch najważniejszych modeli z serii EasyFit.

Animowanie

Pierwszym oraz najważniejszym krokiem w projekcie było dogłębne zrozumienie zasady działania urządzenia oraz jego budowy wewnętrznej. Nasza firma specjalizuje się w animacjach technicznych, dlatego ten etap został przeprowadzony bardzo sprawnie. Bardzo dużą pomocą okazały się odręczne rysunki i szkice przesłane przez firmę Alladin – dzięki temu mogliśmy szybko i sprawnie przystąpić do prac nad animacją. Kolejnym etapem było zaanimowanie wszystkich czynności składających się na proces instalacji zaworu.

Rys 2. Fragment procesu tworzenia animacji

Rys 3. Symulacja odcinania przepływu wody

Tchnąć życie w projekt!

Kolejnym etapem projektu było nadanie realistycznego wyglądu animacji. Oznacza to zaprojektowanie realistycznych materiałów wszystkich elementów pojawiających się w animacji, jak również oświetlenia trójwymiarowej sceny. Celem zawsze jest osiągnięcie przekonującego i realistycznego wrażenia widzów oglądających animację.

Ważnym etapem w każdym projekcie jest przygotowanie czarno-białej wersji projektu. Taką wersję animacji przygotowujemy przed przygotowaniem materiałów i tekstur, aby uzgodnić z klientem czy sam przebieg animacji jest w porządku i czy wszystkie szczegóły techniczne zaprezentowane są prawidłowo. Po otrzymaniu zielonego światła przystępujemy do teksturowania i doprowadzania animacji do finalnego wyglądu.

Rys 4. Szkicowa wersja animacji prezentująca proces wiercenia i wnętrze zaworu

Nadawanie realistycznych i przekonujących materiałów jest jednym z kluczowych etapów każdego projektu. Zawsze staramy się dokładnie przyjrzeć strukturze powierzchni rzeczywistych materiałów i na podstawie referencyjnych zdjęć odwzorować je w renderingu. Ten etap jest bardzo ważny, gdyż realistyczne animacje są dużo przyjemniejsze dla widza i powodują, że z przyjemnością ogląda film do samego końca.

Rys 5. Przejście pomiędzy szkicową wersją animacji a jej finalnym wyglądem

Przygotowując materiały bazowaliśmy na referencyjnych zdjęciach otrzymanych od klienta jak również materiałach dostępnych w internecie. Dzięki dużej liczbie materiałów proces ten przebiegł bardzo sprawnie. Niemniej, samo zaprojektowanie materiału jest bardzo czasochłonnych procesem, wymaga dokładnego zastanowienia się nad strukturą powierzchni, charakterystyką i właściwościami optycznymi każdego materiału.

Rys 6. Porównanie pomiędzy rzeczywistą fotografią zaworu (z lewej) oraz renderingiem wykorzystanym w animacji

Końcowy efekt - animacja 3D typu explainer video

Ostatnim krokiem w przygotowaniu animacji 3D typu explainer video jest postprodukcja. W tym przypadku było to przede wszystkim skomponowanie całości filmu, dodanie animowanych napisów i podświetleń oraz przygotowanie intro, outro wraz z dodaniem muzyki tła. Po wykonaniu wszystkich tych czynności animacja była gotowa! Klienci firmy Alladin mogą w jasny i przystępny sposób zrozumieć proces instalacji zaworu oraz dowiedzieć się jak dokładnie on działa. Jest to bardzo duża wartość dla firmy i cieszymy się, że moglibyśmy wziąć udział w procesie usprawnienia komunikacji z klientami. Zapraszamy do obejrzenia końcowego efektu poniżej:

Masz pomysł na taką animację 3D ze swoimi urządzeniami?

Skontaktuj się z nami