Artykuł #1 | Studium przypadku: Dentec - animacja przemysłowa 3D jako film promocyjny na targi branżowe

W tym projekcie naszym zadaniem było przygotowanie przemysłowej animacji 3D funkcjonującej jako film promocyjny na targach branżowych. Projekt został opracowany na zlecenie firmy Dentec - polskiej firmy specjalizującej się w projektowaniu m.in dedykowanych chwytaków do robotów. Jeżeli chciałbyś, aby Twoje urządzenia i maszyny zostały zaprezentowane w podobny sposób, zapraszamy do prześledzenia poniższego artykułu, który przedstawia proces powstawania animacji, założone cele oraz prezentuje finalny efekt.

Dentec to innowacyjna, młoda firma dostarczająca dedykowane rozwiązani projektowe dla przemysłu. Firma zajmuje się projektowaniem podciśnieniowych chwytaków dla robotów, ale także całych maszyn czy układów mechatronicznych łączących techniki wizyjne, technikę manipulacji i wiele innych. Jednocześnie, firma Dentec jest wyłącznym dystrybutorem jednego z czołowych producentów komponentów techniki podciśnieniowej, firmy FIPA z Niemiec.

Na początku projektu, uzgodniliśmy dwa główne cele wykonania animacji:

prezentacja firmy Dentec jako rzetelnej, profesjonalnej firmy doświadczonej w projektowaniu chwytaków

ekspozycja informacji na temat współpracy firm Dentec i FIPA

We wstępnej fazie projektu, otrzymaliśmy od klientów modele CAD robota ABB, wtryskarki oraz zaprojektowanego chwytaka. Otrzymaliśmy także planszę z krótką informacją na temat najważniejszych części chwytaka, które klient chciałby aby zostały przedstawione w animacji.

Autodesk Inventor model we got to animate

Rys. 1 Otrzymany model CAD, widok programu projektowania CAD

The gripper with customer's annotation pointing crucial elements of the project

Rys. 2 Chwytak wraz z adnotacjami klienta opisującymi najważniejsze elementy konstrukcji

Wspólnie ze zespołem sprzedaży firmy Dentec podjęliśmy decyzję o podzieleniu animacji na dwie części. W pierwszej z nich zadaniem było zaprezentowanie przykładowej aplikacji z wykorzystaniem chwytaka zaprojektowanego przez Dentec. Było to odbieranie detalu z formy wtryskowej za pomocą robota ABB z efektorem w postaci chwytaka. W drugiej części skupiliśmy się na prezentacji chwytaka oraz wskazaniu jego najważniejszych cech oraz kluczowych części, z których został zbudowany.

Aby zrealizować powyższe cele, pracę rozpoczęliśmy od symulacji ruchów 6-cio osiowego robota ABB w oprogramowaniu CAD. Był to istotny element projektu, mający na celu oddanie realnych ruchów realizowanych przez ramię robota.

Rys. 3 Symboliczne oznaczenie wirtualnych silników niezbędnych do zasymulowania realnych ruchów ramienia robota

W następnym kroku rozpoczęliśmy pracę z oprogramowaniem służącym wizualizacji. Był to najważniejszy etap projektu, w którym naszym zadaniem było zdefiniowanie wirtualnych kamer oraz ich ruchów i sekwencji zmian oraz wstępne ustawienie oświetlenia sceny. Ponadto, należało także określić ruchy pozostałych części występujących w animacji.

Fig. 4 Simulated movement of robot imported to rendering software

Rys. 4 Zasymulowany ruch robota zaimportowany do oprogramowanie renderującego

Fig. 5 One of the detailed camera shots pointing at specific part of the gripper

Rys. 5 Jedno z ujęć kamery, pokazujących określoną część chwytaka (tu: układ wymiany narzędzia FIPA)

Fig. 6 Gripper's exploaded view camera shot

Rys. 6 Ujęcie pokazujące widok rozstrzelony konstrukcji chwytaka

Fig 7. Scheme of the cameras used in the project

Rys. 7 Schemat przedstawiający wirtualne kamery wraz z zaznaczoną trajektorią ruchu

Następnie, zaprojektowaliśmy oraz nadaliśmy poszczególnym częściom ich rzeczywiste materiały. Proces ten zawiera między innymi, nadanie odpowiednich tekstur, etykiet, charakterystyki odbijania światła czy parametrów mechanicznych jak chropowatość. W procesie przygotowywania animacji przemysłowych bardzo ważna jest dbałość o realne oddanie każdego z materiałów. Dotyczy to także części, które pojawiają się w animacji przez bardzo krótki moment.

Fig. 8 Comparison of digital image of real part used in the project and 3D rendering of the same part

Rys. 8 Porównanie pomiędzy zdjęciem cyfrowym fizycznie istniejącej części oraz jej wizualizacji 3D z nadanymi wirtualnie materiałami

Fig 9. Comparison of 3D visualisation of the gripper without and with materials and textures

Rys. 9 Porównanie wizualizacji 3D chwytak podciśnieniowego bez nadanych materiałów, oraz z nadanymi materiałami i teksturami

Fig. 10 Exploaded view animation

Rys. 10 Widok rozstrzelony – animacja

Ostatnim etapem prac był proces post-produkcji. Jego główną część stanowiło opracowanie plansz wskazujących na poszczególne części chwytaka oraz animacja logotypu firmy Dentec pojawiająca się w finalnej części animacji.

Finalny efekt, przemysłowa animacja 3D jako film promocyjny na targi:

Chciałbyś zaprezentować projekty swojej firmy w taki sposób?

Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów.

zapytaj o szczegóły